O nás


Název „Alterra“ vznikl spojením dvou latinských slov „terra“, což znamená „země“ a „alternae“, což znamená „vzájemná“. Vzniklo jméno podobné latinskému výrazu „altera“ neboli „bližní“. Názvem „Alterra“ se hlásíme k základní myšlence organizace vytváření společného prostoru pro spolupráci, komunikaci, pomoc mezi státy Střední Asie a Evropy.

Pilířem činnosti občanského sdružení „Alterra“ je respektovat tradice, historii a kulturu jednotlivých zemí a spolupracovat s vládními organizacemi. Na tomto základě nabízíme konkrétní spolupráci týkající se vzdělávání a prevence v oblasti sociální, pedagogické, kulturní, zdravotnické a ekologické.

„Alterra“ vznikla jako organizace pro celou Střední Asii, což zahrnuje Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Tádžikistán a Turkmenistán. Ačkoliv jsme si vědomi širokého záběru i zásadních rozdílů v ekonomicko-politické situaci těchto zemí, rozhodli jsme se do sféry působnosti občanského sdružení „Alterra“ zahrnout celé území Střední Asie pro jeho neoddělitelný a provázaný kulturně-politický vývoj. Zároveň jsme si vědomi jedinečnosti každého státu, a proto jsou projekty pro jednotlivé státy financovány a realizovány odděleně. Projekty na území Střední Asie jsou realizovány ve spolupráci s místními i mezinárodními organizacemi.

Page_abouyUs_Ilfoto

Střední Asie je svou rozlohou obrovská. Její kulturně-historický odkaz je podstatný pro pochopení světové historie. Střední Asie hrála vždy důležitou roli při propojování východu a západu, byla centrem vzdělanosti i obchodu. Přestože i v současnosti má světu co nabídnout, jakoby upadla v zapomnění. Ani zásadní existenční problémy jejích obyvatel, chudoba, nedostupnost zdravotnické péče a další těžkosti těchto zemí, které zůstaly po rozpadu Sovětského svazu bez zkušeností a pomoci, nejsou v Evropě nijak známé.

Věříme, že činnost „Alterry“, její propojení s magickými zeměmi chánů, šamanů, arabské i perské kultury, nebojácných legendárních bojovníků, zaujme i Vás.

Děkujeme za pomoc všem,
kteří se podílejí na podpoře a činnosti organizace „Alterra“,
a tím nám pomáhají realizovat vizi vzájemnosti, pochopení a podpory.

Dokumenty

leva-odrazka_25 Původní stanovy občanského sdružení Alterra (PDF). Nové stanovy Alterra, z. s. (registrace 2017).